Serwisy biznesowe S-Web Sp. z o.o.
IPO.pl | Nowebiuro.pl | Szkolenia dla Firm | Praca dla Ciebie | Excluzive.pl Styl w biznesie

Komu potrzebna kasa fiskalna?

Będąc sprzedawcą towarów i świadcząc usługi (w tym również w zakresie handlu i gastronomii) na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych zobowiązani jesteśmy do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podlega każda sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz ww. osób. Sprzedaż powinna być udokumentowana paragonem, którego oryginał sprzedawca wręcza klientowi. Gdy kupujący żąda wystawienia faktury VAT, należy ją wystawić pod warunkiem zwrotu paragonu. Zwroty towarów nie podlegają rejestracji przy pomocy kasy fiskalnej. Do udokumentowania zwrotów służy odrębna ewidencja zwrotów. Podstawą dokonania wpisu do ewidencji, a tym samym do pomniejszenia obrotu i kwoty podatku należnego o wartość zwróconych towarów, jest odebrany klientowi paragon.

W sytuacji gdy dopiero rozpoczynamy działalność gospodarczą jesteśmy zwolnieni z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Będziemy musieli zacząć jej używać od dnia, gdy jej obrót na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przekroczy 10 000 euro. Zakup kasy uprawnia do odliczenia połowy jej ceny (lecz nie więcej niż 2,5 tys. zł) od podatku VAT. Aby można było odliczyć od podatku połowę ceny kasy, należy jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć w Urzędzie Skarbowym pisemne oświadczenia o liczbie kas i miejscu ich używania.

W roku 2002 wprowadzono również obowiązek posiadania kas fiskalnych przez tych podatników, którzy świadczą usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi. Szczegółowo zasady stosowania kas rejestrujących przez podatników regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23. 12. 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (link).